1018643

Notabel arrest van't Parlement 'sHoffs van Greunobele, gegeven tot profijt van eene ioffrou, over de gheboorte van eene van hare soonen, geschiet vier jaren naer d'absentie van haren man, sonder eenighen man bekent te hebben

Den Haag, Breeckevelt, Ludolph, 1637

Den Haag

1637

4o

163704 - b1 a2. Int : b2 a3 en$t

Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek