Solarium examples

Results found: 1782

(showing 1 to 25)
AUTHOR SHORT-TITLE PLACE YEAR INFO
Micheli, Matthias

Blanca o loteria general que se instituye en la villa de Brusselas para el establecimiento del monte de piedad.

Antwerpen, Abraham Verhoeven, 1618.
Antwerpen1618

Articulos del accordio hecho en Mayenza a 12 de avril 1621 entre el marques Spinola y los principes protestantes de la union.

Antwerpen, Abraham Verhoeven, 1621.
Antwerpen1621

Placard published in England on the release of Catholic priests, in Dutch]

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1623
Antwerpen1623

The testament of Christian, Duke of Brunswick]

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1626
Antwerpen1626

Placcaet. Van syne keryselycke majesteyt. Wy Ferdinandus Wy en twijlen niet oft het en is ghenoch bekent aen alle hoe groote weldaden w...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1634
Antwerpen1634

Articles de Breda, ou accord des bourgeois, avec le sortiment, & grade Amonition trouvee dedans la mesme Ville, & se rendit avec appoin...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1625
Antwerpen1625

Punition de Dieu sur les Hollandois en leur ville capitalle d’Amsterdam, par un gouffre de feu lequel a consommé et bruslé le nouve...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1618
Antwerpen1618
Micheli, Matthias

Ryckelycke generale lotherijen, die opgherecht worden inde princelijcke stadt van Brussel wt crachte ende octroyr van hunne alder-doorl...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1618
Antwerpen1618
States General

Resolvtie by de hooge mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ghenomen jeghens eenighe gheciteerde remonstranten, ende...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, [1619]
Antwerpen1619

A son alteze. Sur les nouuelles venues le 23, nouembre 1620, veille de la feste de st. Albert

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1620
Antwerpen1620

Appril 1621. 51. Vertooch Vande wreetheyt der Calvinisten bewesen aen den Rhijn tusschen Bacherach ende Coub Eerst ghedruckt int Latijn...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1621
Antwerpen1621

Die calvinische predestinatie, tusschen eenen gommarist ende arminiaen

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1621
Antwerpen1621

Martius 1621. 49. waerachtigh relaes oft Verhael van het innemen der twee steden Bralogard ende Chilia, gheleghen in Turckijen, de welc...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1621
Antwerpen1621

Prophetia seu vaticinium de magnitudine ac potentia familiae Austriacae

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1621
Antwerpen1621

July 1622. 101. Nieuwe tydinghe wt de Indiaenschee zee, alwaer de Portughiesen eenen slach ghewonnen hebben teghen de Armade van den Co...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622

July 1622. 103. Nieuwe tydinghe wt Turckyen van Constantinopolen, hoe ende in wat manieren den Grooten Turck is vermoordt gheworden van...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622

July 1622. 105. Nieuwe tydinghe wt Pals-Graven Landt, met het verhael vanden twist die de rebellen aldaer ghehadt hebben onder malcande...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622

July 1622. 109. Nieuwe tydinghe wt Duytslandt, met tydingh wt Vranck-ryck.

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622

July 1622. 110. Tydinghe wt Switzerlandt met de conditien ende articulen aenghaende de Valtellina

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622

July 1622. 194. Nieuwe tydinghe wt Duytslandt, van Weenen in Oosten-ryck. Met tydinghe wt Praghe in Bohemen.

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622

Junius 1622. 82. Nieuwe tydinghe wt Duytslandt. Overghezedt wt het Hoochd.

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622

Junius 1622. 85. Nieuwe tydinge wt Duytslandt, Spagnien, ende Italien.

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622

Junius 1622. 86. Verhael van de groote Victorie wederom vercreghen in Pfaltz-Gravenlandt teghen de rebellen van zyne Keys. Majesteydt

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622

Junius 1622. 91. Nieuwe tydinge wt Duytslant met t'gene daer ghepasseert is op den Hongerschen landt-dach, alwaer zyne keys. maj. selff...

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1622
Antwerpen1622
Verhoeven, Abr.

Les grandes divisions : nouellement arriuées entre les habitans de la ville Breda

Antwerpen, Verhoeven, Abraham, 1625
Antwerpen1625

Results found: 1782

(showing 1 to 25)